The purpose of training


is to tighten up the slack,

toughen the body, 

and polish the spirit.

Morihei Ueshiba

Grundare av aikido

TA CHANSEN ATT UTVECKLA DIG


Ge dig själv ett år. Vi törs lova förbättrad smidighet, styrka och mental närvaro. Kort sagt, helhetsträning för hela dig. 


Oftast tränar vi aikidoteknikerna i par där principen är att leda undan, avstyra en attack för att skydda sig själv och den andre. Därför finns ingen förlorare, inte heller någon vinnare. Att med egen balans guida sin träningskamrat till obalans är grundläggande. Dessutom får du lära dig att falla på ett smidigt och säkert sätt.


Ett träningspass inleds och avslutas alltid med seiza, en traditionell hälsning och mokuso, en kort meditation. 


Eftersom vi tränar höger och vänster sida växelvis utvecklas kroppens förmågor och möjligheter. Den kroppshalva som inte varit dominant hos dig kommer att förstärkas och du får större tillgång till att koordinera hela kroppen. Vem vill spela på bara tre strängar när gitarren har sex? 


Aikido är vackert.


Teknikerna baseras på cirkulära rörelsemönster som delvis kommer från svärdskonst, delvis från idén om att aldrig gå i klinch, aldrig konfrontera. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll och man talar inte gärna om motståndare utan om partner.


Övningar med bokken (träsvärd), jo (trästav) och tanto (träkniv) förekommer också.


AI
Ai kan översättas till enighet eller harmoni.

Bilden föreställer en mun under ett tak;
alla i huset talar med en mun.


KI
Tecknet föreställer ris under ånga; kokande ris som symboliserar livsnödvändig näring.
Ki är den universellaenergin, livskraften.


DO

Ordet betyder väg/livsstil, en sträcka som ska leda till insikt och andlig klarhet. Tecknet
visar ett huvud och ett hejdat steg.Tecknen, kanji (kinesisk bildkrift) tolkas baklänges och blir då ungefär:


vägen till harmoni genom livskraften
eller

vägen till universell harmoni

eller
av den harmoniska kraftens väg

KORT OM AIKIDO 

I början av 1960-talet kom aikido till Sverige och idag finns klubbar från norr till söder med sammantaget runt 4 500 utövare.

Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, även kallad Osensei (stor lärare) föddes 1883. Han blev skicklig inom dåtidens många japanska kampkonster, en vinnare. Men med tiden började han söka efter en väg att inte bara övervinna motståndaren, utan även våldet i sig. Aikido brukar därför kallas den fredliga kampkonsten. 1942 kallades hans kampkonst officiellt för aikido. Ai för harmoni, samspel eller förena, Ki för vilja, kraft och energi och Do för förmågan, vägen eller livets val.
ETIKETT


Aikido är en modern kampkonst med rötterna i traditionell budo. Det finns en särskild etikett för hur man beter sig i en dojo, men också andra ceremonier och traditioner från äldre japanska kampkonster.


När man går in i dojon (träningslokalen) stannar man upp i dörren och bugar. Man gör även en hälsning mot shomen (lokalens huvudvägg) när man kliver upp på mattan och man gör även en sådan hälsning när man lämnar mattan och dojon. Etiketten förstärker vårt fokus under träningen.


Träningen börjar med en inhälsningsceremoni där man sittande i seiza, hälsar mot shomen. Därefter hälsar man mot instruktören och säger ”onegai shimasu” (å-ne-gai shi-mass) vilket ungefär motsvarar engelskans ”please”. Under träningen hälsar också träningskamraterna på varandra  för att visa respekt och välvilja. 
GRADERING


Aikido är fri från tävlingar. Aikidokas presterar istället på uppvisningar eller graderar för att visa på sin egen utveckling. Vid en gradering visar man upp vad man har lärt sig utifrån det graderingssystem organisationen har.


De första sex graderna kallas för kyugrader. Svartbältesgraderna kallas dan-grader.


Kyu-graderna räknas uppifrån och nedåt: 6 - 1 kyu. Man får bära hakama – de vida svarta eller mörkblå kjolliknande byxorna - när man uppnått 3 kyu.

Då är man halvvägs på sin resa mot den första svartbältesgraderingen.


Svartbältesgraderna räknas tvärtom: 1:a dan, 2:a dan och så vidare.  Om man klarar examen till 1:a dan - shodan - får man byta ut det vita bältet mot ett svart. De högst graderade i Sverige idag innehar 7 dan.